Om oss

Lisa Eiken

Jeg er en person med et brennende engasjement for ledelse, relasjoner og endringsprosesser. Jeg er tydelig, målrettet og opptatt av å skape gode prosesser for utvikling.

Jeg vil gjerne bistå med kunnskap slik at ledere på alle nivåer kan være med å skape gode resultater og øke trivselen på arbeidsplassene gjennom strategier, endringsprosesser og relasjonsledelse.       Jeg er også opptatt av at norske skoler og barnehager skal være bevisst sin unike mulighet til å bygge selvtillit og være prestasjonshjelpere for barna som vokser opp.

Jeg legger til rette for læringsprosesser der det blir påfyll av forskningsbasert kunnskap, praktiske eksempler og personlig utvikling.

Utdanning og erfaring

Jeg har en grunnutdanning fra NTNU med fagene sosiologi, psykologi, kulturforståelse, veiledning og pedagogikk. I tillegg har jeg en master i ledelse fra UiA med spesialisering i relasjonsledelse og måloppnåelse.

Jeg har erfaring som pedagog, prosessveileder og foredragsholder, samt mange års praktisk ledererfaring fra barnehage, skole og på kommunalt nivå.