Arbeidsmiljø

For å skape et godt arbeidsmiljø og gode resultater kreves:

  • gode rammebetingelser og struktur
  • faglig kvalitet
  • gode relasjoner

Det er vesentlig å finne ut hva som er grunnen til at et arbeidsmiljø er godt eller mindre godt. En måling av lagkvaliteten kan være et godt utgangspunkt for systematisk arbeid med arbeidsmiljøet.

Et godt arbeidsmiljø vil ha større forutsetninger for å skape kvalitet og resultater. Dessuten er det mye å hente på å senke sykefravær og mistrivsel på en arbeidsplass, både i form av kvalitet, resultater og økonomi.

2LEAD tilbyr:

  • Måling av lagkvalitet
  • Arbeidsmiljøundersøkelse. RAUS-test
  • Kartlegging av jobbmotiv
  • Kurs og foredrag
  • Prosessveiledning
  • Workshops