Endringsarbeid

Endringsledelse handler om å utvikle en bedrift eller organisasjon slik at den hele tiden kan tilfredsstille nye krav.

I endringsarbeid må man finne kjernekomponentene i det som skal endres, og deretter trene og veilede medarbeiderne på dette slik at endringen kan finne sted.

Endringsprosessen deles inn i 3 hovedfaser (Fullan 2007):

  1. Initieringsfasen
  2. Implementeringsfasen
  3. Videreføringsfasen.

Kvaliteten på disse fasene avgjør om endringen/innovasjonen blir vellykket, og det kreves god relasjonskompetanse for å få til disse fasene på en god måte.

2LEAD tilbyr:

  • Lederutviklingsprogrammer
  • Kurs og foredrag
  • Prosessveiledning
  • Workshops