Konflikthåndtering

I relasjonsledelse definerer Spurkeland (2012) konflikt som:

Relasjonelle spenninger som gir og krever energi.

Konflikter er naturlig i enhver relasjon, og den kan ofte framprovosere nødvendig kreativitet og endringer. Likevel er det viktig å overvåke konflikttilløp i et arbeidsmiljø slik at konfliktene ikke tar unødvendig energi og tapper arbeidsmiljøet for trivsel og resultater.

Konflikttilløp går gjennom ulike faser.

Systematisk arbeid med konflikthåndtering har følgende formål:

  • Øke fokuset på trivsel og resultater
  • Utnytte ulikheter til beste for organisasjonen
  • Redusere energitap
  • Skape rom for utvikling og kreativitet

2LEAD tilbyr:

  • Kurs og foredrag
  • Prosessveiledning
  • Workshops
  • Måling av egen relasjonskompetanse
  • Kartlegging av jobbmotiv
  • Måling av lagkvalitet