Prestasjonshjelp og veiledning

Prestasjonshjelp defineres som: enhver relasjonell påvirkning som får et annet menneske til å kjenne seg psykisk sterkere, bli mer kompetent og få fram det beste i seg selv (Spurkeland 2012). Det handler om å få fram det beste i hvert enkelt menneske og spille hverandre gode. For å bli en god prestasjonshjelper må man kjenne seg selv godt og være villig til selv å være i utvikling. Det forutsetter at man kan noe om selvledelse, selvutvikling og veiledning/coaching.

Gode prestasjonshjelpere er viktig for å:

  • Hjelpe seg selv og andre til framgang i livet
  • Kjenne sine styrker og svakheter bedre
  • Realisere mer av sitt potensial
  • Ta mer ansvar for sin egen og andres utvikling

2LEAD tilbyr:

  • Kurs og foredrag
  • Prosessveiledning
  • Workshops
  • Veiledning