Relasjonskompetanse

God relasjonskompetanse fremheves ofte som grunnlaget for alle som arbeider med mennesker (Spurkeland 2009). Dette kreves for å være en god leder, en god lærer, en god helsearbeider og en god barnehageassistent. Det man i første omgang ikke alltid tenker på er at det også er viktig når man er sammen med mennesker privat, eller innad i en familie.

2LEAD tilbyr:

  • Kurs og foredrag
  • Prosessveiledning
  • Workshops
  • Måling av egen relasjonskompetanse

God relasjonskompetanse er blant annet viktig for å:

  • Skape gode resultater
  • Høyne trivselen
  • Minske sykefraværet
  • Være en god medarbeider i et felleskap
  • Være et godt medmenneske i hverdagen