Teamutvikling

Et lag er aldri bedre enn sitt svakeste ledd. Av den grunn er det vesentlig å fokusere på at alle på laget yter sitt beste, og at miljøet skaper grobunn for trivsel og motivasjon.

Teamutvikling handler om å hente ut styrken av laget slik at summen av individuelle ferdigheter blir større en enkeltprestasjonene. For å få dette til kreves relasjonskompetanse, dialogferdigheter, evne til å løse konflikter og emosjonell modenhet.

Systematisk arbeid med teamutvikling har følgende formål:

 • Øke fokuset på trivsel og resultater
 • Utnytte ulikheter til beste for organisasjonen
 • Redusere energitap
 • Skape rom for utvikling og kreativitet

2LEAD tilbyr:

 • Kurs og foredrag
 • Prosessveiledning
 • Workshops
 • Måling av egen relasjonskompetanse
 • Kartlegging av jobbmotiv
 • Måling av lagkvalitet
 • Kartlegging av arbeidsmiljø. RAUS-testen
 • RRS- samtalen